Zobacz co się u nas dzieje

Zobacz co się u nas dzieje

0
fundatorów
0
projekty
0
partnerów
0
konferencji
0
fundatorów
0
projekty
0
partnerów
0
konferencji

PODNOSIMY POZIOM ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ

POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA

O fundacji

Fundacja Unimetal Recycling działa na terenie całej Polski. Staramy się upowszechniać w społeczeństwie wiedzę na temat możliwości odzyskiwania i ponownego przetwarzania wszelkiego rodzaju odpadów.

Robimy wszystko, żeby podnosić poziom świadomości ekologicznej, bo wiemy, jak ważne jest zaangażowanie nawet pojedynczego człowieka. Aktywizujemy ludzi do działania, wzmacniając przy tym ich odpowiedzialność za środowisko naturalne. Każdy krok ma znaczenie!

Nasza misja

Chcemy aktywnie wspierać, a przy tym łączyć ludzi i przedsiębiorstwa – wszystkich, którzy chcą wprowadzać pozytywne zmiany. Nie ważne czy planują działanie lokalne, czy globalne. Pomożemy wszystkim zaangażowanym.

GŁÓWNY FUNDATOR

Pracę Fundacji Unimetal Recycling wspiera grupa spółek: Unimetal RecyclingDS Auto oraz najnowocześniejsze laboratorium analityczne Unimetal Rec – UniLab.biz.

Spółki te zajmują się przede wszystkim skupem i przerobem katalizatorów. Współpracują zarówno z dostawcami detalicznymi, jak i firmowymi z Polski oraz spoza granic kraju. Dodatkowo Unimetal Rec ofertę kieruje do producentów farmaceutycznych, suplementów diety, przemysłu chemicznego. Przeprowadza szerokie spektrum badań od surowca do gotowego produktu z wykorzystaniem najnowszych technologii.

GŁÓWNE CELE FUNDACJI UNIMETAL RECYCLING

Ochrona środowiska

Popieramy i aktywnie promujemy wszelkie działalności, które mają na celu odzyskiwanie oraz ponowne przetwarzanie odpadów.

Upowszechnianie wiedzy

Edukujemy społeczeństwo – upowszechniamy wiedzę na temat różnorodnych możliwości recyklingu.

Nowoczesne techniki recyklingu

Nowoczesne techniki recyklingu Informujemy o najnowszych technikach związanych z recyklingiem każdego typu odpadów.

Ochrona środowiska

Działamy na rzecz rozwoju gospodarki, a także nauki.

Wspieranie start-upów

Wspieramy start-upy – pomagamy tym, którzy chcą promować nowe technologie i recykling.

Wszechstronny rozwój

Wspieramy działania edukacyjno-oświatowe kierowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i seniorów. Stawiamy również na kształtowanie postaw prospołecznych.

AKTUALNOŚCI

NASI PARTNERZY