Artykuł – Przegląd Techniczny

Artykuł – Przegląd Techniczny

Artykuł nawiązuje tematycznie do prezentacji z Forum Inżynierskiego i porusza problematykę sukcesywnego zmniejszania się ilości cennych zasobów naturalnych jakimi są metale szlachetne oraz możliwości ich ponownego wykorzystania dzięki procesom...
Szkolenie “Energooszczędne Budownictwo”

Szkolenie “Energooszczędne Budownictwo”

12 i 13 kwietnia 2018 roku odbyło się szkolenie “Energooszczędne Budownictwo oraz Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii dla MŚP” w ramach Projektu VESTE. Organizatorami w/w wydarzenia byli: Izba Rzemieślnicza oraz Małej...