Rozwój i wdrażanie innowacji jest obecnie przedmiotem szerokiej dyskusji zarówno na forum Unii Europejskiej (utworzono Europejską Radę ds. Innowacji), jak i w Polsce (powołano Radę ds. Innowacyjności, której celem jest m.in. skoordynowanie instrumentów polityki proinnowacyjnej, wybrano krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje).

W wielu dokumentach podkreśla się konieczność tworzenia gospodarki opartej na wiedzy poprzez zwiększanie potencjału naukowego, mobilności kadr naukowych oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji. Dlatego celem konferencji jest promocja rozwiązań innowacyjnych w znacznym stopniu tworzonych przez młodych pracowników nauki i studentów. Obszary tematyczne konferencji: – nowe technologie informatyczne (ICT), energetyka, – mechanika, mechatronika i nanotechnologie, – gospodarka surowcami mineralnymi, – ochrona środowiska, – ekonomia i zarządzanie, – gospodarka o obiegu zamkniętym.

Zapraszamy na nasz profil na Facebook, gdzie znajduje się obszerna relacja.

Share This

Podziel się

Wyślij informację do swoich znajomych!