O Fundacji Unimetal Recycling

Podnosimy poziom świadomości ekologicznej

polskiego społeczeństwa

O fundacji

Jako Fundacja Unimetal Recykling rozpoczęliśmy działalność w styczniu 2018 roku z inicjatywy Leszka Jurkowskiego. Jesteśmy prężną instytucją realizującą na terenie całej Polski przedsięwzięcia, które mają służyć upowszechnianiu w społeczeństwie wiedzy na temat możliwości odzyskiwania i ponownego przetwarzania wszelkiego rodzaju odpadów. Wiemy, jak ważny jest recykling, dlatego chcemy uświadamiać innych.

Przez cały czas wpływamy na poziom świadomości ekologicznej, budujemy w ludziach poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne, a także staramy się aktywizować do naszych działań statutowych.

Przy Fundacji Unimetal Recykling działa również Spółka Unimetal Recycling, DS Auto oraz najnowocześniejsze laboratorium analityczne Unimetal Rec – UniLab.biz.

Spółki te zajmują się recyklingiem oraz odzyskiwaniem metali szlachetnych z katalizatorów skupowanych od odbiorców nie tylko z Polski, ale i innych krajów (Niemcy, Holandia, Francja, Włochy, Austria, Czechy, Słowacja, Norwegia, Turcja, Arabia Saudyjska). Dodatkowo Unimetal Rec ofertę kieruje do producentów farmaceutycznych, suplementów diety, przemysłu chemicznego. Przeprowadza szerokie spektrum badań od surowca do gotowego produktu z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Nasza misja

Nasza misja brzmi – wspieramy i łączymy osoby oraz przedsiębiorstwa chcące wprowadzać pozytywne zmiany w swoim otoczeniu zarówno lokalnie, jak i na globalną skalę.

Główne cele fundacji Unimetal Recycling

Ochrona środowiska

Popieramy i aktywnie promujemy wszelkie działalności, które mają na celu odzyskiwanie oraz ponowne przetwarzanie odpadów.

Upowszechnianie wiedzy

Edukujemy społeczeństwo – upowszechniamy wiedzę na temat różnorodnych możliwości recyklingu.

Nowoczesne techniki recyklingu

Informujemy o najnowszych technikach związanych z recyklingiem każdego typu odpadów.

Nauka i gospodarka

Działamy na rzecz rozwoju gospodarki, a także nauki.

Wspieranie start-upów

Wspieramy start-upy – pomagamy tym, którzy chcą promować nowe technologie i recykling.

Wszechstronny rozwój

Wspieramy działania edukacyjno-oświatowe kierowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i seniorów. Stawiamy również na kształtowanie postaw prospołecznych.

Pełna lista celów

 1. Działalność na rzecz rozwoju gospodarki i nauki,
 2. Ochrona środowiska,
 3. Popieranie i promocja wszelkiego rodzaju działalności mającej na celu odzyskiwanie i ponowne przetwarzanie odpadów,
 4. Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat możliwości odzyskiwania i ponownego przetwarzania odpadów,
 5. Upowszechnianie najnowszych technik związanych z recyklingiem wszelkiego typu odpadów,
 6. Upowszechnianie wiedzy oraz współpraca z podmiotami zajmującymi się:
 • przetwarzaniem odpadów zawierających metale szlachetne oraz inne surowce,
 • przetwarzaniem wielkogabarytowego i drobnego sprzętu AGD oraz RTV,
 • przetwarzaniem złomu metali kolorowych pozyskiwanych z „górnictwa miejskiego” – Urban Mining,
 • przetwarzaniem układów scalonych oraz elektrośmieci,
 • przetwarzaniem odpadów i surowców wtórnych,
 1. Ochrona i promocja zdrowia,
 2. Wspieranie Start-up i pomoc w rozwoju osób promujących nowe technologie i recykling,
 3. Organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk oświatowych, naukowych, kulturalnych wokół celów Fundacji,
 4. Działalność w zakresie dobroczynności i pomocy społecznej,
 5. Wspieranie i promowanie działań edukacyjno – oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży oraz seniorów w tym także kształtowanie postaw prospołecznych, promowanie chrześcijańskiego systemu wartości oraz upowszechnianie wartości ogólnoludzkich,
 6. Wspieranie rozwoju kultury, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i nauki chrześcijańskiej,
 7. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego,
 8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 9. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 10. Działalność wspomagająca rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, w tym uniwersytety III wieku, edukacji, oświaty i wychowania,
 11. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 12. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 13. Działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 14. Podejmowanie działań nakierowanych na rozwój indywidualny osoby ludzkiej,
 15. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 16. Wspieranie działalności charytatywnej,
 17. Promocja i organizacja wolontariatu.

Ludzie

W działalność fundacji zaangażowanych jest wiele osób. Całością zarządza prezes Fundacji Unimetal Recycling – Kamil Saługa.

Kamil Saługa to człowiek czynu, aktywista społeczny i spełniony przedsiębiorca. Doświadczenia wyniesione z wieloletniej pracy w biznesie i branży wydobywczej pozwalają mu na efektywne kierowanie organizacją.

W rodzinie Kamila Saługi od pokoleń pielęgnowano tradycje górnicze. Naturalnym krokiem, na jego drodze zawodowej było rozpoczęcie studiów magisterskich na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Lata akademickie to nieustanny rozwój i moc przemyśleń na temat połączenia działalności biznesowej, ekologicznej i społecznej. Właśnie wtedy w jego głowie zrodziła się wizja, która zaowocowała powołaniem do życia Fundacji UNIMETAL RECYCLING w 2018 roku. Jako osoba o silnym charakterze od zawsze potrafił przekonać ludzi do swoich racji. Cechują go wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, stanowiące klucz do sprawnego prowadzenia fundacji. Wieloletnia praca w warunkach podwyższonego ryzyka nauczyła go odpowiedzialności. Przez lata szlifował umiejętności planowania i zarządzania. Jako sztygar nadzorował pracę w Kopalni Węgla Kamiennego Piast.

Mgr inż. Kamil Saługa to osoba żywo zainteresowana ekologią i ochroną środowiska. Wykształcenie kierunkowe i merytoryczna wiedza na temat recyklingu pozwalają mu prowadzić działania mające na celu minimalizację zanieczyszczeń środowiska. Działania proekologiczne i poszerzanie świadomości społecznej człowieka należą do głównych celów działalności prezesa. Jako Business Concierge wpłynął na dynamiczny rozwój biznesu wielu podmiotów gospodarczych.

Dbałość o rozwój najmłodszych i promocja działań edukacyjno-oświatowych to znaczące obszary działalności prezesa. Jako wieloletni aktywista społeczny potrafi dotrzeć do każdego człowieka, zrozumieć jego potrzeby i dopasować odpowiednią ścieżkę pomocy. Prezes Kamil Saługa stawia na nieustanny rozwój osobisty. W ostatnich latach uczestniczył w wielu szkoleniach motywacyjnych i sprzedażowych. Pogłębiał swoją wiedzę na temat psychologii sukcesu na wykładach słynnego, kanadyjskiego pisarza, Briana Tracy’ego. Pasją prezesa jest ekonomia, bakcylem której zaraził go znany finansista, dr. Mariusz Staniszewski.

Napisz do nas

 

FUNDACJA

UNIMETAL RECYKLING

 

32-540 Trzebinia
ul. Tuwima 21

 

NIP: 6282272177

KRS: 0000722079

tel. 796 674 474
info@FundacjaUMR.pl

Nr konta Bank BZ WBK:
35 1090 1665 0000 0001 3610 8141

Share This

Podziel się

Wyślij informację do swoich znajomych!