Z czym kojarzą Ci się cyjanobakterie? Wakacje nad morzem, wysyp sinic i nawet nie można wejść do wody? A czy wiesz, że mogą one wytwarzać m.in. wodór, etanol, butanol, prąd elektryczny, a nawet plastik?

Sinice są zaliczane do najstarszych organizmów żyjących na naszej planecie. Około 3,7 mld lat temu przeprowadzały proces fotosyntezy, czyli dużo wcześniej niż pojawiły się pierwsze rośliny. Nie mają wysokich wymagań środowiskowych. Możemy je spotkać w glebie, wodzie, na skałach, lodowcach, a także w gorących źródłach, gdzie temperatura dochodzi do 90°C.

Dzięki prostej budowie sinic naukowcy mogą manipulować ich genami i tworzyć gatunki o pożądanych cechach. Tak powstał szczep cyjanobakterii Synechocystis, który może produkować etylen, czyli główny składnik plastiku.

W ciemnych warunkach beztlenowych, z niewielkim dostępem do azotu udało się otrzymać wodór i etanol, wykorzystując w tym celu cyjanobakterie Spirulina platensis.

W produkcji biopaliw sinice są bardziej wydajne niż rośliny, ponieważ przekształcają ok. 10% absorbowanej energii słonecznej w biomasę a rośliny zaledwie 1%, więc aby pozyskać taką samą ilość biopaliwa, należałoby zagospodarować dużo mniejszą powierzchnię uprawną.

Dzięki szybkiemu postępowi technologii i modyfikacjom genetycznym cyjanobakterie mogą stać się w przyszłości ekologicznym źródłem energii i paliw. Nie można jednak zapominać, że istnieje wiele gatunków tych bakterii i nie każdy z nich jest użyteczny dla człowieka, więc nie należy wchodzić do wody, w której mamy do czynienia z zakwitem sinic, ponieważ możemy się zatruć toksynami.


http://wsse.gorzow.pl/images/higiena_komunalna/opracowanie_wyst%C4%99powanie_potencjalnie_toksycznych_sinic_w_wodzie_2018_przez_gis_do_sse_1.pdf
https://biotechnologia.pl/biotechnologia/zmodyfikowane-genetycznie-sinice-zdolne-do-fotosyntezy-bez-dostepu-swiatla,12562
https://biotechnologia.pl/archiwum/cyjanobakterie-przyszloscia-biopaliw,5023
http://laboratoria.net/technologie/18712.html
http://www.eko-dok.pl/2014/19.pdf s. 202

Share This

Podziel się

Wyślij informację do swoich znajomych!