Z roku na rok zarówno w Polsce jak i na całym świecie zużywa się coraz więcej tworzyw sztucznych, które następnie zalegają na składowiskach odpadów lub zaśmiecają lasy, rzeki, morza i stanowią ogromne zagrożenie dla flory i fauny. Problem ten zainspirował pochodzącego z Indii prof. Rajagopalan Vasudevan, który opracował technologię wykorzystania plastikowych odpadów do budowy dróg.

Do produkcji mieszanki można użyć różnych odpadów, np. opon, butelek, toreb, które następnie są rozdrabniane i dodawane do masy bitumicznej. Do 1 kg kruszyw dodawane jest ok. 50 g asfaltu, z czego 1/10 to tworzywa sztuczne. Taka nawierzchnia ma znacznie większą odporność w zakresie odkształceń, spękań, zmęczenia, a jej tolerancja na temperatury mieści się od -40 do 80°C, dzięki temu żywotność drogi z dodatkiem plastiku jest o 2-3 razy dłuższa niż tradycyjnej.
Układanie nawierzchni może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest utworzenie gotowych bloków i układanie ich jeden przy drugim. Takie rozwiązanie znacznie usprawnia proces budowy drogi. Bloki w środku są puste, więc można poprowadzić w nich kable lub rury, a także ogrzewanie, aby w zimie nie zalegał na nich śnieg lub lód. Takie rozwiązanie sprawia, że budowa drogi jest szybsza oraz potrzeba mniej ludzi do wykonania prac, a przy remontach można wymienić tylko uszkodzony moduł.

Drugim sposobem jest układanie masy bitumicznej tradycyjnym sposobem, najpierw należy zrobić podbudowę, a następnie ułożyć warstwę mieszanki.

Przez wytwarzanie asfaltu do atmosfery rocznie na całym świecie uwalniane jest 1,6 mln ton CO2. Dzięki dodatkowi tworzyw sztucznych do mieszanki bitumicznej można ograniczyć tą liczbę, ponieważ drogi z dodatkiem plastiku są wytrzymalsze, więc rzadziej wymagają napraw lub wymiany nawierzchni, co więcej wykorzystanie tej technologii zmniejszy liczbę plastikowych odpadów i da nam szanse na poprawę warunków środowiska.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/gospodarka-materialowa-w-2017-roku,6,13.html

Plastic Man – R Vasudevan creates 5000 Kms of Eco-Friendly Road from Plastic Waste

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-south-scotland-47454719
https://www.mnn.com/green-tech/research-innovations/blogs/worlds-first-recycled-plastic-bike-path-unveiled-netherlands
https://www.theguardian.com/world/2015/jul/10/rotterdam-plastic-roads-trial-netherlands
http://www.nawierzchnieasfaltowe.pl/wp-content/uploads/pswna_na_2006_02-1.pdf

Share This

Podziel się

Wyślij informację do swoich znajomych!