„Metale i recykling w strategiach, projektach i praktyce gospodarczej” – tak brzmiał tytuł konferencji  w której uczestniczyliśmy dnia 12.02.2018 r. w Gliwicach w Instytucie Metali Nieżelaznych. Było to już XII spotkanie zorganizowane m.in. we współpracy z Instytutem Metali Nieżelaznych, Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz Izbą Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

Spotkanie miało na celu przedstawienie korzyści wynikających ze współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami z branży recyklingu surowców. Zaprezentowano projekty oraz innowacyjne usługi dla firm które umożliwią tą współpracę. Najważniejszym jednak jest fakt, że obie strony wykazują chęć działań w kierunku rozwoju branży i ta konferencja była miejscem umożliwiającym nawiązanie współpracy i opracowania kierunku działań.

Konferencję poprowadził dyrektor IMN, prof. Dr hab. Inż. Zbigniew Śmieszek. Pierwsi trzej prelegenci  Rafał Szkop i Wiktor Kowalczyk z KGHM Polska Miedź oraz Joanna Kulczycka prof. AGH i prezes klastra GOIR podjęli temat działań na rzecz zwiększenia współpracy międzynarodowej  w zakresie zrównoważonego rozwoju surowców, innowacji i gospodarki odpadami.

Kolejno Krzysztof Kubacki z EIT Raw Materials przedstawił ich innowacyjny projekt który poprzez zrzeszanie partnerów z całej Europy ma wpłynąć na rozwój nowych innowacyjnych technologii i ich komercjalizacji,  a także wsparcie kształcenia studentów na uczelniach wyższych zgodnie z wymaganiami rynku.

Pan Kazimierz Poznański Prezes IGMNiR mówił o nowym programie sektorowym NCBR – „Innowacyjny Recykling” jest to konkurs, który ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami recyklingu surowców. Kwota przeznaczona ww. konkurs programu Innowacyjny Recykling to aż 50 mln zł.

Prezentacja pana z Piotra Czekańda z KGHM CUPRUM informowała o możliwościach wspomagania Start-Up, których celem działania jest połączenie potencjału Start-Upów z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa.

Kolejni dwoje prelegenci pani dr  Marzena Smol oraz pan Witold Kurylak z IMN omawiali projekty w ramach KIC Raw Materials. Witold Kurylak – prowadził prezentację nt. „Doświadczenia IMN w realizacji projektów w ramach KIC Raw Materials”. Wyróżnił cztery obszary działalności KIC:

  1. Kojarzenie i budowanie sieci współpracy Biznes – Edukacja – Nauka,
  2. Walidacja i Akceleracja
  3. Nauka i Edukacja
  4. Tworzenie i wsparcie Biznesu

Przybliżył nam cele projektów m.in. PCRecNol – „Network of Infrastructure on Product Centric Recycling”, celem tego projektu było utworzenie sieci doskonałości w celu świadczenia usług klientom zewnętrznym z zakresu opracowania i implementacji zrównoważonych rozwiązań technologicznych służących recyklingowi surowców z wykorzystaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz projekty takie jak:  „SlagVal”, „RADIUS”. Natomiast pani Marzena Smol z IGSMIE PAN omawiała współpracę w zakresie implementacji innowacyjnych rozwiązań w sektorze surowcowym, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wsparciami w budowaniu symbiozy przemysłowej i wsparciu dla przedsiębiorców w zakresie wdrożenia rozwiązań dotyczących recyklingu materiałów z odpadów oraz podejmowaniu decyzji w sektorze surowcowym – CRMs (surowce krytyczne).

Prezentacja pani Agnieszki Czaplicka IATI – przedstawiała Współpracę Unii Europejskiej z Ameryką Południową – zachęcała do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji: METS 2018, gdzie będzie możliwość zaprezentowania oferty handlowej oraz inwestycyjnej podmiotów działających w krajach UE oraz Ameryce Łacińskiej. Więcej informacji na str. www.mets2018.eu/en/

Na zakończenie sesji pani Jolanta Okońska-Kubica, Koordynator KGOIR wraz z panek Henrykiem Karaś – przedstawiciel Ministerstwa Środowiska w programie UE EIP on RM poruszyli bardzo ważny temat programów flagowych dla metali i re-surowców, których na chwilę obecną nie ma. Został napisany list do Pana Premiera Morawieckiego, którego celem jest utworzenie programu flagowego dla Polski „Re-Surowce” treść tego listu można pobrać z załącznika.

Zwrócono uwagę na wyzwania stojące przed Polską i światem w zakresie zapotrzebowania na metale. Szalenie duży potencjał surowcowy  jest w re-metalach, dzięki któremu zmniejszymy zagrożenie środowiska w porównaniu z produkcją metali pochodzących z wybierania metali ze złóż pierwotnych, spowodujemy duże oszczędności w zużyciu energii i obniżymy emisję gazów cieplarnianych.

Wyzwania dla Polski dot. Recyklingu to: zbiórka odpowiedniej ilości odpadów, które jest kluczowym czynnikiem rozwoju recyklingi. Planem UE jest osiągnięcie 65% poziomu zbiórki elektro-śmieci do 2021 roku. Brak jest stabilnych warunków prawnych i zachęt promujących odzysk i recykling surowców z ZSEE. Polska jako jedyny kraj w UE nie ma standardów przetwarzania elektor śmieci. Recykling i odzysk cennych surowców z odpadów powinien być dokonywany na terenie Polski. Obecnie recykling w Polsce jest opanowany przez szarą strefę i korupcję.

Pamiętajmy o tym, że kolejnym motorem rozwoju Naszej polskiej gospodarki jest odzysk materiałowy surowców.

Share This

Podziel się

Wyślij informację do swoich znajomych!