Nasze wystąpienie na XV Forum Inżynierskie “Technika w recyklingu”, które odbyło się 5 czerwca podczas targów w Poznaniu. Celem paneli dyskusyjnych było pokazanie praktycznych działań w zagospodarowaniu odpadów w naszym kraju.

Zaprezentowano najnowocześniejsze technologie pozwalające na odzysk surowców do ich ponownego wykorzystania, przedstawiono rezultaty współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi.
Omówiono również nowe wyzwania stojące przed gospodarką, funkcjonowanie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.
Podczas Forum mieliśmy okazję zaprezentować naszą działalność i korzyści jakie płyną z niej dla środowiska i gospodarki oraz stosowane przez nas technologie wspierające odzysk metali szlachetnych.
W dyskusji obecni byli przedsiębiorcy związani z recyklingiem, przedstawiciele uczelni technicznych, instytutów badawczych oraz firm innowacyjno-wdrożeniowych.

Share This

Podziel się

Wyślij informację do swoich znajomych!